Rabu, 7 Mac 2007

Pinjaman TEKUN

TEKUN Tani/Ternak

Pembiayan disediakan sebagai modal untuk memula / mengembangkan perniagaan / projek pertanian.

Kelayakan Asas

• Bumiputera berumur 18-60 tahun
• Mempunyai lesen/permit/daftar perniagaan yang sah
• Terlibat secara langsung dan sepenuh masa
• Satu pembiayaan untuk satu isi rumah
• Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM 20,000
• Mempunyai tanah sendiri/sewa atau projek usahasama dengan Persatuan Belia/Agensi Kerajaan/NGO

Syarat Tambahan

• Seorang penjamin dari kalangan keluarga/saudara-mara/kawan
• 10% hingga 15% kos pembiayaan disediakan oleh usahawan
• Tapak projek berdekatan (lingkungan 20km) dengan pejabat YTN atau berdekatan dengan kediaman staf YTN

Jumlah pembiayaan

Pembiayaan adalah berdasarkan keperluan projek yang dilaksanakan di antara RM500.00 hingga RM30,000.00.

Bayaran balik

Bayaran balik pembiayaan adaah mengikut ’grace period’ sehingga projek mengeluarkan hasil atau memilih membayar secara mingguan/bulanan/musim.

Tiada ulasan: