Selasa, 17 Oktober 2006

Rancangan Perniagaan Kambing

Tujuan RP untuk meyakinkan pembaca bahawa projek perniagaan adalah viable dan mampu untuk membayar pinjaman pihak bank.

1. Pulangan 37% dan risiko yang rendah dengan mengawal penyakit dengan penternakan berkandang.

2. Pemasaran yang terjamin dengan Malaysia masih mengimport daging dengan peratusan yang tinggi untuk keperluan sendiri. RM500 saekor adalah menasabah.

3. Kos tetap sebulan = Gaji RM4000 + tanah RM50 x 5 ekar = RM250 susut nilai kandang / 60 bulan 900 elektrik / Air 200

JUMLAH KOS 5,350

4. Sumbang Sut kambing = 500 - 70 = 430/500 = 0.86

5. Titik pulang kos = kos tetap / sumbangan sut = 5,350 / 0.86 = RM6,220 Unit kambing = 12 ekor kambing sebulan.

6. Untung jika jualan 30 ekor sebulan = 18unit x RM430 = RM7740

7. Berapa ekor kambing patut dipelihara = 8bulan x 30 ekor = 240ekor.

8. Andaian diatas dibuat dengan tempoh matang 8 bulan.

9. Sayugia diingat kambing Australia hanya perlu 3 bulan matang.

10. Mengikut amalan penternak hanya menjual sijantan maka anda perlu mempelihara 2 x 240 = 480ekor sahaja.

11. Siapa nak beri RM7740 sebulan untuk tuan punya.

12. Berapa lama nak sampai 480 ekor = 3tahun 6 bulan.

Kredit untuk: Hj Arriffin
arriffin1@yahoo.com & kaprima@yahoogroups.com

Tiada ulasan: